ENERGIE - INUBER

Vaya al Contenido

ENERGIE

ROMÂNESC
INUBER Consultanta
Peisajul energetic al Europei s-a schimbat dramatic în ultima perioad a. Dependenta de importul de resurse primare de energie a ajuns la 50% si continua sa creasca. Rezervele de hidrocarburi ale Europei sunt aproape de epuizare si energia devine mai costistoare. Infrastructura necesita imbunatatiri. Se estimeaza ca este nevoie de 1000 miliarde de Euro, în urmatorii 20 de ani pentru a satisface nevioa de energie si pentru înlocuirea infrastructurii învechite, generatoare de emisii cu efect de sera. La toate acestea se aduga încalzirea globala de 0,6 0 în ultimii 50 de ani. Producerea energiei din sursele regenerabile este o optiune necesara. Abordarea unui proiect de valorificarea surselor regenerabile de energie trebuie sa profesionala pentru o afacere profitabila.
Implementarea unui proiect de producere a energiei electrice sau termice din conversia surselor regenerabile de energie parcurge patru faze importante: studiu de fezabilitate, asigurarea finan tarii, proiectarea si realizarea investitiei.Serviciul de consultan ta intervine în toate fazele implementarii unui proiect de valorificare a surselor regenerabile de energie.

INUBER Experienta
Experienta de 9 de ani de cercetare în domeniul ingineriei electrice, dintre care 18 ani în domeniul surselor regenerabile de energie, în principal: tehnologia fotovoltaica, tehnologia turbinelor de vânt de mica putere, sisteme hibride fotovoltaic-eolian-diesel, micro-hidro. Servicii oferite în domeniu: Consultanta pentru investitii în proiecte de conversia surselor regenerabile de energie.                 
 
INUBER Studii de fezabilitate
Studiul de fezabilitate, în cadrul activit atii de consultanta, este documentul fundamental pentru decizia realizarii unei investitii si obtinerea finantarii. Pentru productia de energie din surse regenerabile, studiul de fezabilitate analizeaza potentialul resurselor regenerabile în locatia avuta în vedere de investitor, recomanda tehnologia cea mai potrivita, estimeaza costurile de investitie, costurile si veniturile din exploatarea tehnologiei, precum si proiectiile financiare ale investitiei.

INUBER Proiectare
Proiectarea instala tiei de conversie a energiilor regenerabile se bazeaza pe experienta în domeniu. Etapele acestei faze a investitiei sunt: alegerea tipurilor de echipamente, pe baza fiselor tehnice propuse în faza de studiu de fezabilitate, elaborarea temelor de proiectare pentru specialitatile complementare necesare implementarii si selectarea atenta a executantilor proiectului. În aceasta activitate sunt angrenati si specialisti cu experienta in proiecte similare, realizate pe plan national si European.

INUBER Managementul proiectelor
În faza de realizare a investi tiei, asistenta si managementul tehnic sunt esentiale în atingerea obiectivelor si obtinerea nivelului de performanta scontat. Experienta în managementul adimistrativ, tehnic si stiintific al proiectelor finantate din surse bugetare si ale Uniunii Europene, sustinuta de experienta teoretica si practica în domeniul surselor regenerabile de energie, inginerie electrica, elaborarea hardware si software, constituie premise ale reusitei.
Management energetic
Asigurarea unor consumuri energetice eficiente in vederea maximizarii profitului prin minimizarea costurilor energetice, utilizarea surselor regenerabile de energie, analiza comparativă şi asistenţa în obţinerea surselor de finanţare
Servicii de prognoza
În strânsă legătură cu colaboratorii noştri, vă oferim servicii profesionale de prognoză pentru producţia de energie electrică din surse regenerabile, care sunt de obicei relativ dificil de prognozat (în special eoliene şi fotovoltaice). După cunoaşterea tuturor parametrilor, prognozele pot fi în măsură să urmărească producţia reală cu o abatere de max. +/- 5%.
Audit energetic
Evaluarea prin masuratori si calcule a modului de utilizare a resurselor energetice intr-un sistem (uzina, sectie de productie, retea electrica, termica etc.). Ca urmare a evaluarii, determinam eficienta energetica a sistemului si pierderile de energie. Expertii nostri vor propune solutiile cele mai eficiente de imbunatatire a performantelor energetice in functie de necesitatile fiecarui client in parte.
Proiecte tehnice energetice
Realizarea unor proiecte tehnice optime din punct de vedere functional si economic reprezinta scopul esential in vederea realizarii unor investitii eficiente pe termen lung.
   INUBER Handelsagent und Projektmanagement.
   Laxenburger Str. 353. 1230 Wien (Österreich)
Regreso al contenido